Följ Familjebostäder

Familjebostäder säkrar byggrätt på Stora Essingen

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2017 10:39 CEST

Vy från Stora Essingen. Fotograf Peter Lydén, Johnér Bildbyrå

- Det är roligt att vi når framgång med vår projektutveckling i ett område som utpekas i översiktsplanen som del av den centrala stadens utvidgning, säger Håkan Siggelin, projekutvecklingschef Familjebostäder. Och att vi nu kommer att kunna bidra med ett tillskott på hyresrätter i stadens centrala delar.

Ägarfördelningen i området är ca 69 procent bostadsrätt och 30 procent hyresrätt varav 1 procent hyresrätter är upplåtna genom allmännyttan.

- Det känns mycket bra att kunna möjliggöra ett stort, framtida tillskott på allmännyttiga hyresrätter på Stora Essingen, fortsätter Håkan Siggelin. Projektet ger även nya förskoleplatser som det finns ett stort behov av i området.

Familjebostäder har i uppdrag att byggstarta 1 00 nya hyresrätter varje år. Just nu pågår produktion av 800 lägenheter och i planering för byggstart framöver finns ytterligare över 900 bostäder.

Fakta Stora Essingen

  • Mark inom för cirka 100 hyresrätter och förskola med cirka 4 avdelningar inom del av fastigheterna Stora Essingen 1:87 och Tvättkorgen 3.
  • Möjlig byggstart 2019 med inflyttning 2021.
  • Projektutvecklare Valentina Lind, Familjebostäder
  • Arkitekt Brunnberg & Forshed

Familjebostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Vi äger 19 121 lägenheter och 2 200 lokaler, alla med hyresrätt. Familjebostäder har i uppdrag att byggstarta 1 000 nya hyresrätter varje år. Just nu pågår produktion av 800 lägenheter och i planering för byggstart framöver finns ytterligare över 900 bostäder.