Följ Familjebostäder

Familjebostäder går med i Allmännyttans Klimatinitiativ

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2019 08:30 CET

Christina Elffors-Sjödin, ordförande och Jonas Schneider, vd, Familjebostäder har skrivit under Allmännyttans Klimatinitiativ.

Familjebostäder har beslutat att gå med i Allmännyttans Klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO står bakom lanseringen av Allmännyttans klimatinitiativ. Det är ett gemensamt initiativ inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Dessa mål är i linje med Familjebostäders egna bolagsmål – exempelvis att minska klimatpåverkan och energibehovet med minst 30 procent fram till år 2023. För att uppnå det arbetar bolaget i flera steg; fortsatt energieffektivisering och minskade utsläpp genom ökad användning av förnybar energi.

– Familjebostäder arbetar aktivt för att använda förnybar energi och ett konkret exempel är de nästan 4000 kvm solceller som har installerats på taken i Rinkeby, säger Christina Elffors-Sjödin (M), ordförande i Familjebostäder. Ytterligare 1800 kvm solceller och solfångare håller på att installeras i nyproduktion och ombyggnad.

En satsning för att minska klimatpåverkan ur hela livscykelperspektivet är ett samarbetsprojekt som Familjebostäder har inlett med Energimyndigheten. Syftet är att beräkna klimatpåverkan från byggmaterial för att kunna ställa krav i upphandlingar.

– Ett spännande miljöspetsprojekt är vår nyproduktion i Bromma som ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, säger Jonas Schneider, vd på Familjebostäder. Det omfattar, förutom klimatberäkningar, även solceller med batterilager och bilpool med elladdning m.m.

Idag är nära 150 bolag anslutna till Allmännyttans klimatinitiativ.

– Det ligger en otrolig kraft i att arbeta gemensamt och målinriktat för klimat- och miljöfrågorna, säger Jonas Schneider, vd på Familjebostäder.

Familjebostäder, en del av Stockholms stad, är ett bolag i stark tillväxt. De kommande åren utökas dagens ca 19 500 hyresrätter med flera tusen nya bostäder. Vi äger, utvecklar och förvaltar attraktiva hyresbostäder och lokaler för Stockholms behov. Med engagemang, kundfokus, affärsnytta och nytänkande i fokus jobbar vi för dagens och morgondagens kunder. 40 000 stockholmare har sitt hem hos oss.