Följ Familjebostäder

Bygg ditt Fagersjö!

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2018 09:47 CET

Hur kan Fagersjö utvecklas med fler bostäder, mer service och nya mötesplatser? Den frågan diskuterade fagersjöbor på workshops i november. Nu är sammanställningen av alla synpunkter framme och går att ta del av på Mötesplats Fagersjö och på webben.

Stockholms stad genomför tillsammans med Familjebostäder en pilotsatsning för hur medborgardialog ska bli en naturlig del av alla stora stadsomvandlingar. I slutet av förra året genomförde Familjebostäder, Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret workshops med fagersjöbor för att ta reda på hur de tycker att deras område kan utvecklas med fler bostäder, mer service och fler mötesplatser. Grupper av pensionärer, vuxna och ungdomar berättade och tyckte till om sitt område för att hitta plats för minst 1 000 nya bostäder.

- Det här är ett nytt sätt att jobba på och jag tror det varit uppskattat. I Fagersjö äger kommunen både bostäder och mark vilket ger oss möjlighet att låta fagersjöborna vara med och påverka hur området ska se ut i framtiden, säger Ann-Margarethe Livh (V), bostadsborgarråd och ordförande i Familjebostäder.

Workshopgruppernas synpunkter är nu sammanställda och visas på Mötesplats Fagersjö i januari. Fler fagersjöbor kan ta del av materialet och lämna egna synpunkter, antingen på plats på Mötesplats Fagersjö eller digitalt via webben.

- Att arbeta tillsammans med boende i ett tidigt skede före en detaljplaneprocess ger ovärderlig kunskap. Vi är mycket nöjda med höstens möten och vi hoppas så klart på att ännu fler boende i området nu vill vara med och bidra, säger Anette Sand, vd på Familjebostäder.

Nästa steg

Med start i februari kommer Familjebostäder, Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret att analysera resultatet av dialogen med fagersjöborna. Det blir sedan del i det kommande detaljplanearbetet för fler bostäder. En möjlig tidshorisont för den efterföljande detaljplaneprocessen är cirka två år.

Mer information

I länken kan du ta del av resultatet från höstens workshops.

http://www.familjebostader.com/hyresgast/aktuellt/nyheter2/2018/bygg-ditt-fagersjo/

Fakta

  • Öppet hus på Mötesplats Fagersjö, Havsörnsgränd 6-8: tisdag 23/1 kl 18-20 samt torsdag 25/1 kl 18-20.
  • Familjebostäder äger och förvaltar 733 hyresrätter i Fagersjö. Byggår 1961-2010.
  • Bolaget har i dagsläget två byggrätter i området.

Familjebostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Vi äger 19121 lägenheter och 2 200 lokaler, alla med hyresrätt. De kommande åren bygger vi minst 5 000 nya hyresrätter runt om i Stockholm.